04 lipca, 2009

Federico Garcia Lorca

— Jeżyno z szarym kolczastym pieńkiem,
podaj mi jagód twych grono ciężkie!

— Przybliż się do mnie. I krew, i ciernie.
Jeśli mnie kochasz, pokocham wzajemnie.

— Z zielonych cierni są twe jagody,
połóż je na mój język spragniony.

— Jaki ogromny uścisk byś dostał
w mych ostrych cierni cienistych splotach!

— Dokąd odchodzisz, jeżyno? Czekaj!
— Szukać miłości. Ty mi jej nie dasz.

Przełożyła Irena Kuran-Bogucka