22 grudnia, 2008

Borderline- kluczyki, wytrychy, drogowskazy i ostrzeżenia. Kolejność przypadkowa i nielogiczna.

B – borderline
O – obezwładniające uczucie pustki
R – ryzykowne działania autoagresywne
D – dążenie do uniknięcia odrzucenia
E – emocjonalna chwiejność
R – rozpad osobowości lub myśli paranoiczne
L – labilny obraz samego siebie
I – impulsywność w niektórych sferach życia
N – niestabilne związki interpersonalne
E – erupcje niekontrolowanego gniewu
 • impulsywność i nieprzewidywalność zachowań, co najmniej w dwóch szkodliwych obszarach (seks, hazard, alkohol, narkotyki, przejadanie się, samookaleczenia)
 • krótkotrwałe, niestałe związki z ludźmi raczej dla korzyści, manipulowanie innymi
 • brak stabilności emocjonalnej, wahania nastroju, drażliwość, lęk
 • wybuchy gniewu bez wyraźnej przyczyny i niemożność opanowania tych uczuć
 • demonstracje i zachowania samobójcze, samouszkodzenia
 • zaburzenia tożsamości wyrażającej się niepewnością w obrazie własnej osoby, tożsamością płciową, wyborze długofalowych celów w życiu
 • stałe uczucie pustki i nudy
 • rozpaczliwe próby unikania porzucenia, realnego, czy domniemanego
 • niezdolność do kontrolowania zachowań emocjonalnych
 • skłonność do działań gwałtownych
 • niezrównoważenie emocjonalne
 • wchodzenie w intensywne, ale nietrwałe związki z ludźmi
 • zachowania autodestrukcyjne
 • stałym poczucie pustki wewnętrznej
 • zaburzenie obrazu własnego "ja" i poczucia tożsamości
 • pozornie dobre przystosowanie społeczne
- zaburzony jest obraz samego siebie, swoich celów i preferencji,
- występuje stałe uczucie pustki wewnętrznej,
- skłonność do wchodzenia w intensywne i nietrwałe związki z innymi,
- tendencja do działań samouszkadzających, w tym do gróźb i prób samobójczych

 • Wszystko albo nic – jeśli coś się choć trochę nie uda – to tak jakby się całkiem nie udało. Jeśli podejmują się jakiejś czynności to oddają się jej w pełni. Wpadają w skrajności.
 • Skupianie się na negatywnych stronach – pozytywne się nie liczą.
 • Przekonanie, że coś jest dla innych oczywiste – kiedy nie jest.
 • Przesadzanie z trudnościami, które ich czekają – wyolbrzymiają problemy, które ich czekają i umniejszają swoim umiejętnościom, przez co przyszłość ich przeraża.
 • Przekonanie, że będzie się szczęśliwym tylko jeśli znajdzie się osoba, która będzie ich kochać bezgranicznie, bez-względu-na-wszystko. Ale jeśli trafi się osoba, która ich tak mocno kocha – musi być z nią coś nie tak, trzeba więc od niej uciec.
 • zapamiętałe wysiłki uniknięcia realnego lub wyobrażonego zagrożenia samobójstwem;
 • silne, ale nietrwałe i biegunowo przeciwstawne (od nadmiernej idealizacji do całkowitej
  dewaluacji) związki z innymi ludźmi;
 • zaburzenia tożsamości, wyrażające sie przede wszystkim zniekształceniem i niestabilnością obrazu samego siebie lub poczucia własnego "ja";
 • impulsywne zachowania autodestrukcyjne przejawiające sie przynajmniej w dwóch różnych formach (np. trwonienia pieniędzy, wyczerpującego życia seksualnego, drobnych kradzieży, nieostrożnej jazdy samochodem, nadużywania substancji odurzających, obżarstwa);
 • powtarzające się samouszkodzenia lub groźby i próby samobójcze;
 • niezrównoważenie emocjonalne, np. zmiany nastroju, epizody dysforii, irytacji lub lęku, zwykle ustępujące po kilku godzinach, rzadko utrzymujące się dłużej;
 • stałe poczucie pustki wewnętrznej;
 • nieadekwatne, nie kontrolowane wybuchy gniewu;
 • przejściowe, związane ze stresem objawy dysocjacyjne lub nastawienia urojeniowe.

Brak komentarzy: