19 kwietnia, 2008

Gdy w górze niebo nie zostało jeszcze nazwane,
poniżej ziemia nie miała swego imienia,
gdy Apsu pierwotny, ich rodzic,
Mummu i Tiamat, która dała życie wszystkim,
łączyli swe wody,
nie było pastwiska i niewidoczne były trzciny i bagna,
żadne z bóstw nie powstało.
nikt nie został nazwany i nie wyznaczono mu losów -
wówczas bogowie zostali stworzeni między nimi

Enuma Elisz

Brak komentarzy: